LifeCompany header

Uitgangspunten

Life Company gaat uit van een integraal mensbeeld. Vijf belangrijke elementen vormen de basis voor vitaliteit. Zicht op deze elementen geeft tegelijk inzicht in de weg naar optimalisering van werk en leven.

Zingeving en missie

Hoe vaak nemen we ons niet van alles voor en komt het er niet van? Hoe vaak lukt het niet om zakelijke en persoonlijke doelen te halen? Het is belangrijk om af te rekenen met onduidelijke plannen en de teleurstelling als deze geen werkelijkheid worden. Toets daarom je ideeën aan wat je werkelijk beweegt en bezielt. Ontdek en formuleer je missie en die van de organisatie. Dit geeft een laserstraalfocus in plaats van dat je energie allerlei kanten opgaat. Zo komen je talenten tot bloei en breng je potentieel tot ontwikkeling. Laat je missie geen vaag idee blijven, maar laat het de inspiratie worden voor je dagelijkse handelen.

Congruente communicatie

Congruente communicatie is een vorm van communicatie waarbij je direct en open bent. Vrij van verborgen strategieën en agenda's. 'Staan voor wat je zegt', is hierbij essentieel. Maar al te vaak zeggen we het één en doen we, of voelen we iets anders. Dit gaat ten koste van de energie, het werkplezier en de kwaliteit van onze relaties. Congruente communicatie is een voorwaarde voor effectieve samenwerking en is een absolute kwaliteit van leidinggevenden van deze tijd. Het is wat anderen inspireert, motiveert en vertrouwen geeft.

Vitaliteit en potentieel

Iedereen heeft ideeën of inspiratie die hij of zij wil verwezenlijken. Hiervoor heb je brandstof nodig die je vindt in de energie, flexibiliteit en alertheid waarmee je in het leven staat. Wij noemen het vitaliteit. Van belang is het om zicht te krijgen op stressfactoren en processen die disbalans kunnen veroorzaken. Door je bewust te worden van de wisselwerking tussen lichaam en geest krijg je meer grip op je vitaliteit. Zo stel je jezelf in staat om te leven vanuit je inspiratie en talenten; je potentieel wordt benut. Leidinggevenden en medewerkers met een optimale vitaliteit dragen tevens bij aan de gezondheid van de organisatie.

Emotionele competentie

Het vermogen om adequaat om te gaan met eigen emoties en die van anderen zien wij als emotionele competentie. In de huidige tijd met hoge werkbelasting en een veeleisend privéleven is het niet eenvoudig te dealen met alles wat op je af komt. Daarom is het belangrijk om te zien dat irrationele en onbewuste processen aan de basis kunnen staan van ons handelen en aan de keuzes die we maken. Het doorzien van de persoonlijkheid brengt deze processen aan het licht. Het verhoogt je inlevingsvermogen, flexibiliteit en het vermogen om bij jezelf te blijven. Een toename van je emotionele competentie verbetert je privé- en werkrelaties.

Bewustwording

Kennis van eigen belangrijkste mentale, emotionele en gedragspatronen genereert bewustwording. Het is concreet en tastbaar: maakt dat je 'wakker' in het leven staat. Het maakt het gemakkelijker om te accepteren dat collega's en medewerkers soms heel anders tegen zaken aankijken dan jezelf. Binnen organisaties verbetert dit de samenwerking. Teamleden gaan elkaar aanvullen en samenwerken met vruchtbare resultaten tot gevolg.